Фирмена информация

Седалище на фирмата

CSB-System AG
An Fürthenrode 9 - 15
52511 Geilenkirchen, Deutschland
Tel.: +49 2451 6250
Fax: +49 2451 625 291
E-Mail: info@csb.com
http://www.csb.com

Правна форма

AG (АД), Окръжен съд Аахен Търговски регистър HRB 9373
Идентификационен номер по ДДС.: DE 176183502

Председател на управителния съвет

Д-р пол. икон. Петер Шимицек

Управителен съвет

Сара Ванеса Крьонер

Председател на надзорния съвет

Проф. Д-р Манфред Нагл

Отговорност

Съдържанията на външни линкове не се проверяват от нас. За тях носи отговорност съответният притежател.

Съдържанието на тази уеб страница се проверява с възможно най-голямо старание. Въпреки това не поемаме отговорност за истинността, пълнотата и актуалността на поднесената информация. Статиите предават мнението на съответния автор.

Указания за авторски права

Всички публикувани на тази уеб страница статии и изображения са защитени от закона за авторското право. Всяко недопустимо от закона за авторското право използване се нуждае от предварително писмено разрешение на автора. Това важи особено за размножаване, обработване, превод, презапис, преработка съотв. възпроизвеждане на съдържания в бази данни или други електронни медии и системи. Разпечатки, фотокопия и изтегляне на уеб-страници могат да се използват само за лични, частни и некомерсиални нужди.