Toestemming voor de gegevensverwerking

Geheimhoudingsplichtverklaring

Wij zijn blij, dat u deze website bezoekt en bedanken u voor uw interesse in de aangeboden diensten. De toegedragen interesse heeft voor ons een zeer hoge prioriteit en daarmee de verplichting, met uw gegevens zorgvuldig om te gaan en tegen misbruik te beschermen.

Om u tijdens het bezoek aan deze website zeker en veilig te voelen, nemen wij het beschermen van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling zeer serieus. Dat is de reden dat we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonlijke gegevensbescherming en -beveiliging handelen.

Met deze privacy statement zouden wij u daarom ook willen informeren, wanneer we welke gegevens opslaan en hoe wij deze gebruiken - uiteraard in overeenstemming met het toepasselijke Duitse recht. De gegevensbescherming is gebaseerd op de actuele Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Bij het gebruik van internet oriënteren wij ons ter bescherming van uw persoonsgegevens op de Telemediengesetz (TMG) van de Bondsrepubliek Duitsland.

De gebruiker gaat ermee akkoord, dat CSB-System AG persoonlijke gegevens gebruikt, om marketing-boodschappen via elektronische en schriftelijke post toe te zenden.

Recht van toegang tot persoonsgegevens / Openbaar register

In overeenstemming met § 6b en § 34 BDSG heeft u het absolute recht op vrije informatie over uw door ons opgeslagen gegevens en de door ons in §35 BDSG het recht op verwijderen of blokkeren van gegevens of het recht om onjuiste gegevens te corrigeren. Op verzoek zijn wij graag bereid, u ook schriftelijk mede te delen, of en welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen. De Federale Wet op de gegevensbescherming heeft bepaald in § 4g, dat privacy gerelateerde informatie aan iedereen op een passende wijze beschikbaar mag worden gesteld. Wij hebben in ons "Openbaar register" als referentie relevante informatie beschikbaar gesteld. Deze sturen wij u op aanvraag graag toe.

Geheimhoudingsplichtverklaring voor Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van "Cookies", tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de Cookie gemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de USA verstuurd en daar opgeslagen.

Door het activeren van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de overeenkomst van het Europese economische ruim vooraf gekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een server van Google in de USA en daar verkort. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de exploitant van deze site zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met de website en internetgebruik verbonden dienstverleningen tegenover de website-exploitant te leveren.

De in het kader van Google Analytics van uw browser overgebrachte IP-adressen worden niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van Cookies voorkomen, door een juiste instelling van uw browser-software te gebruiken; wij wijzen u echter erop, dat u in dit geval niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de identificatie die door de Cookie gegenereerd is en op uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u dit via de volgende link beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert:

Verdere informatie hierover vindt u op
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming).
Wij wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics en de code
„gat._anonymizeIp();“ wordt uitgebreid met een anonieme verzameling van IP-adressen (de zogenaamde IP-Masking) te waarborgen."