Finance – Financiële Administratie

Financiële administratie – bedrijfsbreed en geïntegreerd

Beheer, documenteer en controleer de geldstromen en houd het overzicht met CSB businessware©. Het geïntegreerde financiële administratiesysteem ondersteunt al de boekhoudkundige processen en verzekert u van een consistente en volledige dataset voor de bedrijfsresultaten.
Uiteraard wordt er met alle belangrijke nationale en internationale voorschriften en standaarden van financiële verslaglegging uitgebreid rekening gehouden. Zo staan meerdere waarderingsgrondslagen voor boekhouding ter beschikking:Duitse Handelsrecht (HGB), de International Financial Reporting Standard (IFRS) of de United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP).
Via de intuïtieve gebruikersinterface van het financiële systeem krijgt u eenvoudig en direct toegang tot alle financiële kengetallen. Handmatige boekingen worden beperkt tot een minimum, doordat in- en verkooprekeningen automatisch naar de financiële administratie doorgegeven en geboekt worden. Daarnaast stelt de ERP-software CSB businessware© alle relevante gegevens over de totale goederenstromen beschikbaar aan de boekhouding.

Activabeheer – De juiste beslissing voor vermogensposities

De investeringen in activa vertegenwoordigen in veel ondernemingen een grote waarde. Daarom wilt u deze voortdurend kunnen volgen en het effect ervan op het totale vermogen van de onderneming bewaken. Kent u de toestand waarin elke machine of elk voertuig van de onderneming zich bevindt? Bent u continu op de hoogte van de volumes en waarde van de activa? CSB businessware© biedt u de helpende hand – met een volledig integreerbare activa administratie voor een transparant en eenvoudig beheer van duurzame productiemiddelen. Bij de afschrijving- en waarderingmodellen houdt het activabeheer van CSB-System rekening met alle nationale en internationale richtlijnen. Zo staan u meerdere fiscale en calculatorische waarderingsgrondslagen voor activaregistratie ter beschikking: volgens het Duitse Handelsrecht (HGB), de International Financial Reporting Standard (IFRA) of de United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP).

Kostenplaatsenrekening – Plan uw ondernemingssucces

Gefundeerde (management-)beslissingen vereisen een bedrijfsbreed informatie- en controlesysteem, dat u voortdurend op de hoogte houdt over de kosten van de onderneming. Met CSB businessware© bent u hierin perfect voorzien. De volledig geïntegreerde resultatenrekening biedt u alle noodzakelijk informatie voor het voorbereiden en nemen van beslissingen en controleert continu de winstgevendheid van de onderneming.
Door gerichte vergelijkingen van de werkelijke situatie met budgetten worden afwijkingen systematisch geanalyseerd. Daarnaast kan de toegevoegde waarde automatisch worden vergeleken met de werkelijke productiekosten per kostenplaats. Directe en indirecte, vast en variabele kosten worden direct aan de betreffende kostenplaats toegewezen. In alle modulen van de financiële administratie staat die informatie u online ter beschikking. Naast de klassieke kostenrekening biedt CSB businessware© u kostenoverzichten per project en de werkelijke kostensoorten.

De voordelen voor u kort samengevat:

  • prognose toekomstige bedrijfsontwikkelingen middels budgetten (forecasting)
  • online toegang tot alle informatie en analysetools
  • data security door verschillende toegangsniveau's
  • meerdere waarderingsgrondslagen (HGB, IFRS, US-GAAP)
  • voldoet aan de eisen van Basel II en de voorschriften volgens GDPdU
  • EDI-gegevensuitwisseling met overheidsinstanties
  • bedrijfsbreed kosten-controllingsysteem